De inkomsten van Stichting Natuurbehoud De Steupel worden verkregen uit vrijwillige bijdragen. U kunt de stichting steunen door uw bijdrage over te maken naar het volgende rekeningnummer: Rabobank 15.68.50.451 te Reeuwijk. IBAN: NL41RABO0156850451
Wij danken u hartelijk voor uw steun!


De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw bijdrage aftrekbaar is voor uw inkomstenbelasting. Het ANBI-nummer van de stichting is 8218.26.761.