Stichting Natuurbehoud De Steupel heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting heeft geen winstoogmerk en haar inkomsten worden verkregen uit vrijwillige bijdragen. Vanwege de ANBI-status is uw schenking aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Het ANBI-nummer van de stichting is 8218.26.761. Hieronder vindt u de verplichte publicaties die horen bij de ANBI-status.

Naam:                               Stichting Natuurbehoud De Steupel

Bankrekening nummer:       Rabobank 15.68.50.451 te Reeuwijk
                                        IBAN: NL41RABO0156850451

Kamer van Koophandel:      24482856

Fiscaal Nummer:                8218.26.761

Postadres:                         Stichting Natuurbehoud De Steupel
                                        De Steupel 2
                                        2811NP Reeuwijk

E-mailadres:                      stichtingnatuurbehouddesteupel@gmail.com

Bestuurssamenstelling:       Tom van Beek (voorzitter)
                                        Ria Korver (penningmeester)
                                        Hans de Jong (secretaris)

Beloningsbeleid:                 De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling:                       Het behouden en bevorderen van de grote natuurwaarden van het gebied tussen De                                         Steupel en de plas Sloene te Reeuwijk, alsmede het bewaren en versterken van het                                         landelijke karakter van dit gebied. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan:

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Beleidsplan.pdf

http://steupel.nl/data/documents/Natura-De-Steupel-versie-2.0.pdf


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Verslag-activiteiten-2013.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Overzicht-activiteiten-31-dec-2013.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Verslag-infoavond-camping-13-mei-2013.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-verslag-activiteiten-2014.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-verslag-activiteiten-2015.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-verslag-activiteiten-2016.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-verslag-activiteiten-2017.pdf

 

Financiële verantwoording:

http://steupel.nl/data/documents/ANBI-bevestiging-St-NDS.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Financiele-verantwoording-2010.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Financiele-verantwoording-2011.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Financiele-verantwoording-2012.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Financiele-verantwoording-2013.pdf 

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Financiele-verantwoording-2014.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Financiele-verantwoording-2015.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Financiele-verantwoording-2016.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Financiele-verantwoording-2017.pdf